Hướng dẫn cài đặt đăng nhập Gmail vào Outlook Pop3

5/5 - (22 bình chọn)

Giao thức POP3 (Post Office Protocol version 3) được sử dụng trên các ứng dụng phổ biến như Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail,…có tác dụng kết nối tới server email và tải các email trên xuống máy tính cá nhân của người dùng. 

POP3 hoạt động theo 2 port mặc định:

  • Port 110: Port mặc định, không mã hóa.
  • Port 995: SSL/TLS port, cũng có thể gọi là POP3S, nên được sử dụng khi người dùng cần kết nối an toàn bằng POP3.

Trước đây chúng ta thường cấu hình gmail trên outlook với giao thức POP và mọi chuyện vẫn hoạt động tốt, tuy nhiên với giao thức POP3 khi đăng nhập cấu hình với mật khẩu gmail bạn sẽ thường gặp lỗi kết nối server.

Cài đặt đăng nhập Gmail vào Outlook Pop3

Cài đặt đăng nhập Gmail vào Outlook Pop3

Video sau đây sẽ hướng dẫn bạn các bước thực hiện để có thể đăng nhập Gmail vào Outlook thành công.


Back to top
Chat hỗ trợ
Chat ngay