Một số lệnh CHKDSK thông dụng

5/5 - (13 bình chọn)

Một số lệnh CHKDSK thông dụng

CHKDSK (Check Disk) là một tiện ích nhỏ có sẵn trên các hệ điều hành Window. Người dùng có thể sử dụng công cụ này để kiểm tra và sửa lỗi trên các thiết bị ổ cứng như “bad sectors” hay giải phóng dung lượng ổ đĩa…, đồng thời cũng giúp bạn tìm lại được các tệp dữ liệu hỏng.Các lệnh CHKDSK được chạy trên Command Prompt và dưới đây là một số lệnh CHKDSK thường dùng và chức năng tham khảo:

Lệnh Chức năng
chkdsk Kiểm tra ổ cứng nhưng không sửa chữa
chkdsk [drive letter]: Lệnh chỉ định quét cụ thể một ổ cứng hoặc một phần vùng trong ổ đĩa. Khi dùng, bạn thay thế [drive letter] bằng tên ổ đĩa muốn quét. Ví dụ chkdsk C: nghĩa là bạn đang yêu cầu quét ổ đĩa C.
chkdsk /f Sửa lỗi trong khi quét hệ thống tệp ổ cứng.
chkdsk /r Sửa chữa một vùng trên ổ cứng để chúng có thể đọc được hệ thống tệp. Đây là một lệnh cùng chức năng với chkdsk / f nhưng là một dạng kiểm tra sâu hơn.
chkdsk /f /r Lệnh này có chức năng giống như chkdsk /r, vì thế không cần phải nhập lệnh chi tiết như vậy.
chkdsk /x Ngắt kết nối với ổ đĩa để quét và sửa chữa. Lệnh này cũng chạy chức năng của chkdsk / f.
chkdsk /f /r /x Quét qua hệ thống tệp, từng phần bên trong và sửa bất kỳ lỗi nào tìm thấy. Nếu cần, chúng sẽ tự ngắt kết nối ổ đĩa trước mà không cần thêm lệnh nào.
/scan Quét trực tuyến ổ cứng cả nội bộ lẫn thiết bị bên ngoài và bạn có thể sử dụng ổ đĩa trong suốt quá trình quét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *